Od 10 listopada 2022 r. zajęcia " Cermika 3 " rozpoczynają się o godz. 17.25 i trwają do godz. 18.55