antyP22_ulotka_UA-1.jpgantyP22_ulotka_UA-2.jpg

 

 

 

 

У нас є місця дистанційного навчання для українських студентів, які навчаються онлайн. Наші аудиторії обладнані планшетами з доступом до Інтернету, меблі адаптовані до потреб студентів, ми також надаємо принтер та ксерокс. Зали відкриті з 8.00 до 14.00. Детальнішу інформацію надає директор закладу за телефоном 506 297 924.

Dysponujemy miejscami do nauki zdalnej dla ukraińskich uczniów uczących się on - line. Nasze sale są wyposażone w tablety z dostępem do Internetu, umeblowanie dostosowane jest do potrzeb uczniów, udostępniamy również drukarkę i kserokopiarkę. Sale udostępniane są w godzinach od 8.00 do 14.00. Bliższych informacji udziela dyrektor Placówki pod numerem 506 297 924.