Misją OPP „Żoliborz” jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych dzieci i młodzieży, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego.

Działalność edukacyjno-wychowawcza jest realizowana poprzez:

  1. Zapewnienie bezpłatnego dostępu do zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.
  2. Promowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z amatorskim ruchem artystycznym.
  3. Promowanie szeroko pojętej kultury z naciskiem na tradycje regionalne, lokalne i patriotyczne.
  4. Zapewnienie dostępu naszym wychowankom do różnego rodzaju wydarzeń artystycznych oraz z zakresu szeroko pojętej sztuki, w tym muzycznej, teatralnej i plastycznej.
  5. Tworzenie przyjaznej atmosfery i spełnianie oczekiwań odbiorców kultury.
  6. Podnoszenie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy i umiejętności korzystania z oferty kulturalnej, inspirowanie i edukowanie celem podnoszenia aspiracji społecznych mieszkańców.
  7. Wzmocnienie pozycji placówki w środowisku lokalnym.