GODZINY DOTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
Nauczyciele zajęć naborowych Dni dostępności  Godziny Nr Sali
Ceramika poniedziałek  17.10-18.10 10
Rękodzieło artystyczne
Plastyczne kreacje wtorek 18.00-18.30 10
Plastyka dla dzieci
Zajęcia teatralno-taneczne  środa 15.00-15.30 16
Taniec, teatr i muzyka dla smyka
Przystanek Kultura środa 14.00-15.00 2
Tropiciele  muzyki
Projektowanie graficzne czwartek  18.45-19.15 1
Rysunek i malarstwo z elementami sztuki piątek
Tajniki sztuk plastycznych
Zajęcia sportowe pierwszy piątek miesiąca 18.40-18.55 16
Gitara i ukulele czwartek 14.15-15.15 11
Instrumenty klawiszowe 
Język francuski środa 15.15-15.45 2
Świat programowania i robotów pierwsza pracująca sobota miesiąca 08.30-09.00 1
15.30-16.00
Język angielski  wtorek 18.05-18.15 2
środa 18.05-18.15 1
czwartek 18.05-18.15 2
Nauka i zabawa przy komputerze wtorek  19.05-19.20 1
Modelarstwo i technika środa 10
Śpiew 1 i 3 czwartek miesiąca 15.20-16.30 8
Twórczość kreatywna poniedziałek  15.30-16.00 8
Gimnastyka korekcyjna wtorek 19.15-19.45 16
czwartek
Przygoda z matematyką sobota 14.00-14.30 2
Instrumenty na wesoło    wtorek 18.15-19.15  6
Śpiewam, tańczę, gram
Tanecznym krokiem przez świat

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Uczestników uprzejmie informuję, że po zakończonych zajęciach dzieci mogą być odebrane wyłącznie przez osoby pełnoletnie upoważnione przez Rodziców / Opiekunów prawnych, których dane osobowe są zamieszczone w Karcie Uczestnika.

Istnieje możliwość zmiany dyspozycji odnośnie odbioru dzieci przez osoby upoważnione poprzez odpowiedni zapis w Karcie Uczestnika w sekretariacie placówki codziennie w godz. 8.00-16.00 po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

W sytuacjach nagłych dopuszcza się złożenie przez Rodzica / Opiekuna prawnego pisemnego upoważnienia dla nowej pełnoletniej osoby do odbioru dziecka. Upoważnienie to Rodzic / Opiekun prawny wręcza osobiście nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, najpóźniej przed ich rozpoczęciem.

Druk upoważnienia znajduje się przy wejściu do placówki.

Pozdrawiam
Justyna Ippohorska-Lenkiewicz
Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz”