Od 10 listopada 2022 r. zajęcia " Cermika 3 " rozpoczynają się o godz. 17.25 i trwają do godz. 18.55

Poniżej publikujemy grafik dostępności Nauczycieli w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz".

Grafik może ulec zmianie.

Nauczyciele zajęć naborowych Dni dostępności  Godziny Nr Sali
Ceramika poniedziałek  17.10-18.10 10
Rękodzieło artystyczne
Plastyczne kreacje poniedziałek  18.00-18.30 9
Plastyka dla dzieci
Zajęcia teatralno-taneczne  środa 17.50-18.20 6
Taniec, teatr i muzyka dla smyka
Żoliborskie Płomyczki
Przystanek Kultura środa 14.00-15.00 2
Tropiciele  muzyki
Projektowanie graficzne czwartek  18.45-19.15 1
Rysunek i malarstwo z elementami sztuki piątek
Tajniki sztuk plastycznych
Zajęcia sportowe piątek 18.45-19.15 16
Gitara i ukulele czwartek 14.20-15.20 11
Instrumenty klawiszowe 
Język francuski środa 15.15-15.45 2
Świat programowania i robotów sobota 08.30-09.00 1
15.30-16.00
Język angielski  wtorek 19.15-19.30 1
czwartek 2
Modelarstwo i technika wtorek  19.05-19.20 10
Nauka i zabawa przy komputerze środa 1
Śpiew czwartek 15.00-16.00 8
Twórczość kreatywna poniedziałek  15.30-16.00 8
Gimnastyka korekcyjna wtorek 19.00-19.30 16
czwartek
Przygoda z matematyką sobota 14.00-15.00 2
Instrumenty na wesoło    wtorek 18.15-19.15  6
Śpiewam, tańczę, gram
Tanecznym krokiem przez świat

Zapraszamy po odbiór prac plastycznych wykonanych przez naszych uczestników zajęć  „Tajniki sztuk plastycznych” i „Rysunek i Malarstwo” wykonanych w latach 2012-2021. Szczegółowych informacji udziela sekretariat placówki. Prace można odebrać do dnia 31.12.2022 r. Serdecznie  zapraszamy.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Uczestników uprzejmie informuję, że po zakończonych zajęciach dzieci mogą być odebrane wyłącznie przez osoby pełnoletnie upoważnione przez Rodziców / Opiekunów prawnych, których dane osobowe są zamieszczone w Karcie Uczestnika.

Istnieje możliwość zmiany dyspozycji odnośnie odbioru dzieci przez osoby upoważnione poprzez odpowiedni zapis w Karcie Uczestnika w sekretariacie placówki codziennie w godz. 8.00-16.00 po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

W sytuacjach nagłych dopuszcza się złożenie przez Rodzica / Opiekuna prawnego pisemnego upoważnienia dla nowej pełnoletniej osoby do odbioru dziecka. Upoważnienie to Rodzic / Opiekun prawny wręcza osobiście nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, najpóźniej przed ich rozpoczęciem.

Druk upoważnienia znajduje się przy wejściu do placówki.

Pozdrawiam
Justyna Ippohorska-Lenkiewicz
Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz”