W placówce rozwijamy działalność wolontariatu, jest to jedno z narzędzi wychowawczych adresowanych do uczestników zajęć rozwijające empatię, umiejętność współpracy w grupie oraz altruizm.

Współpracujemy z Urzędem Dzielnicy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy organizacji wydarzeń przeznaczonych dla środowiska lokalnego.

Angażujemy się w akcje charytatywne i działania o charakterze ekologicznym. Wolontariusze przygotowują kartki okolicznościowe, elementów dekoracji, artystycznych upominki, biorą udział w przygotowaniu spektakli teatralnych, tanecznych, muzycznych, gier i zabaw sportowych, działań ekologicznych… Zachęcają uczestników imprez do wspólnych działań, Wspierają nowych wychowanków w procesie adaptacji w placówce.

Jesteśmy otwarci na propozycje działań wolontariackich ze strony wychowanków i ich rodzin.