• Prosimy o dostarczenie KARTY UCZESTNIKA ZAJĘĆ ( Nauczycielowi lub do sekretariatu ), najpóźniej przed pierwszymi zajęciami. Brak złożonej KARTY UCZESTNIKA ZAJĘĆ uniemożliwi Uczestnikowi skorzystanie z nich. 

   KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ do pobrania z systemu rekrutacyjnego                                              ( www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl)