Prezydium RADY RODZICÓW:
Przewodnicząca: Karina Pociłowska
Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Górnicka
II Wiceprzewodnicząca: Agata Golisz
Sekretarz: Alicja Fedorowicz
Skarbnik: Aleksandra Bersz-Grzybowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Agnieszka Bronowicz