Z wielką satysfakcją obserwujemy pięknie przygotowywane prezentacje oraz konkursy, organizowane w ramach zajęć w naszym Ognisku.

Z uwagi na  ilość przedsięwzięć i  liczbę uczestniczących w nich dzieci, ponosimy znaczne koszty. Od lat wspieramy nauczycieli i dzieci, zachęcamy do aktywności między innymi poprzez zakup niezbędnego lub wyjątkowego wyposażenia, a także nagród i upominków. Ze smutkiem jednak zauważamy spadek sum wpłacanych na Radę Rodziców, co przekłada się na zmniejszony potencjał zakupowy. Do utrzymania wysokiej jakości i walorów edukacyjnych nagród i upominków potrzebny jest odpowiedni zasób funduszy.

Serdecznie prosimy o regularne wpłaty na konto Rady Rodziców OPP „Żoliborz”:

43 1020 1026 0000 1702 0016 6363

DZIĘKUJEMY!

Rada Rodziców