Z radością informujemy, że nasz projekt „Sztuka ma moc” dostało dofinansowanie w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”. W ramach naszego projektu będziemy rozwijać wolontariat we współpracy z Przedszkolem nr 130 im. Marii Konopnickiej na Żoliborzu.

Celem „Warszawskich partnerstw dla wolontariatu” jest stworzenie przestrzeni do współpracy instytucji w obszarze rozwoju wolontariatu, wspólnej realizacji projektów wolontariackich oraz wyjścia poza obszar swojej instytucji z promocją idei wolontariatu.