W trosce o bezpieczeństwo naszych Uczestników uprzejmie informujemy:

  1. Udział w zajęciach naszych Uczestników jest możliwy jedynie po złożeniu w sekretariacie lub u nauczyciela prowadzącego zajęcia wypełnionej i podpisanej Karty Uczestnika (do pobrania z konta systemu rekrutacyjnego: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl )
  2. Prosimy o punktualne przyprowadzanie (przychodzenie samodzielne) i odbieranie (samodzielne wychodzenie) Uczestników z zajęć.
  3. Do placówki przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe.
  4. Rodzic/Opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  5. Prosimy o sprawdzenie bezpośrednio przed zajęciami na stronie internetowej placówki w zakładce" Aktualności" lub na drzwiach wejściowych, czy nie zostały one odwołane z powodu nieobecności nauczyciela w pracy.
  6. Prosimy o usprawiedliwienie mailowo lub telefonicznie nieobecności uczestnika trwającej dlużej niż dwa kolejne miesiące. W przypadku braku usprawiedliwienia nieobecność będzie traktowana jako rezygnacja z zajęć.
  7. W przypadku rezygnacji z zajęć naborowych w trakcie trwania roku szkolnego Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia w sekretariacie placówki lub u nauczyciela prowadzącego zajęcia pisemnej rezygnacji (dopuszcza się złożenie rezygnacji drogą mailową).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!