W trosce o bezpieczeństwo naszych Uczestników uprzejmie informuję, że na podstawie Zarządzeniem Nr 6/2022 Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz” w Warszawie z dn. 30.09.2022 r. do odbioru Uczestników zajęć OPP „Żoliborz” można upoważnić wyłącznie osobę pełnoletnią legitymującą się dowodem tożsamości.

Bardzo prosimy o aktualizację upoważnienia w Karcie Uczestnika Zajęć, w sekretariacie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu lub u Nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć.

 

                                                                                                              Z poważaniem

Justyna Ippohorska-Lenkiewicz

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz”